ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку обміну (повернення) товару 

 

Дане Положення обов’язкове для застосування Продавцем та Споживачами, які укладають з Продавцем Договір про реалізацію та придбавання товару, який представлений на сайті http://hartmann24.com.ua/ (далі – товар).

Всі товари, представлені на сайті http://hartmann24.com.ua/, мають сертифікати, всі необхідні документи і дозволені для продажу на території України. Працюючи безпосередньо з авторизованим імпортером і дистрибутором товарів виробництва PAUL HARTMANN AG, ми гарантуємо належну його якість.

Вимоги щодо безпечності медичних, санітарно-гігієнічних та косметичних виробів, представлених на сайті http://hartmann24.com.ua/, встановлені Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та Постановою Кабінету Міністрів України №753 “Про затвердження технічних регламентів щодо медичних виробів”. Порядок обміну (повернення) санітарно-гігієнічних виробів регулюється, Постановою Кабінету Міністрів України Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року № 172.

1. Права споживачів

1.1 Споживачі під час придбання, замовлення або використання товару, який реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

 захист своїх прав державою;

 •  належну якість товару та обслуговування;
 •  безпеку товару;
 •  необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, його кількість, якість, асортимент, а також про його виробника (виконавця, продавця);
 •  відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків товару (дефекту в продукції), відповідно до закону;
 •  звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
 •  об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

1.2 Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

2. Обов’язки споживачів

2.1 Споживачі зобов’язані:

 • перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 • в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в інструкціях щодо медичного застосування (якщо наявність інструкції передбачається виробником);
 • з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

3. Порядок обміну та повернення товару

3.1 Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар належної якості, а також надати інформацію про цей товар.
3.2 Вимоги до товару щодо його безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами.
3.3 У разі виявлення в момент прийому товару недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

 •  пропорційного зменшення ціни;
 •  безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 •  відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

3.4 У разі виявлення в момент прийому товару істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 •  розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
 •  вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

3.5 Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
3.6 Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
3.7 Вимоги споживача, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів») доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
3.8 Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані.
3.9 Дія розділу 3 даного Положення не поширюється на всі одиниці товару належної якості, які представлені на сайті http://hartmann24.com.ua/.

4. Товар, який не підлягає обміну (поверненню)

4.1 Постановою  Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин (далі – Перелік).
4.2 Товар належної якості, який представлений на сайті http://hartmann24.com.ua/, не підлягає обміну (поверненню), оскільки він зазначений в Переліку та відноситься до категорії:

 • предмети сангігієни;
 • непродовольчі товари, зокрема парфюмерно-косметичні вироби.

5. Контактна інформація

5.1 У випадку виникнення питань з приводу реалізації даного Положення, Користувачі сайту http://hartmann24.com.ua/ мають право звернутися до ФОП РОМАНЬОК М.М., надіславши листа за адресою: 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 43, квартира 92, або за електронною адресою sales@hartmann24.com.ua.