ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку обміну (повернення) товару 

1. Вступ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІМЕД МЕДІКАЛ» (надалі – Товариство),  що створене і діє за законодавством України і знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68 є авторизованим дистрибутором компанії PAUL HARTMANN AG, головний офіс якої знаходиться в Німеччині, місто Гайденгайм-ан-дер-Бренц.
Всі товари, представлені на сайті http://hartmann24.com.ua/, мають сертифікати, всі необхідні документи і дозволені для продажу на території України. Працюючи безпосередньо з виробником товару, ми гарантуємо належну його якість.
Вимоги щодо безпечності медичних, санітарно-гігієнічних та косметичних виробів, представлених на сайті http://hartmann24.com.ua/, встановлені Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та Постановою Кабінету Міністрів України №753 “Про затвердження технічних регламентів щодо медичних виробів”. Порядок обміну (повернення) санітарно-гігієнічних виробів регулюється, Постановою Кабінету Міністрів України Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року № 172.

2. Визначення термінів

 • авторизований дистрибутор – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка виконує функції торгового посередника для території України, здійснює великі оптові закупівлі певних товарів у великих промислових фірм-виробників з метою подальшого збуту цих товарів рітейлерам або дилерам на регіональних ринках. Може здійснювати свою діяльність як від свого, так і не від свого імені, але за свій рахунок. Крім виконання функції торгового посередника дистриб'ютор може також надавати маркетингові, логістичні, консультаційні, юридичні послуги та проводити навчання правилам застосування товарів;
 • виробник - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар – відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»;
 • договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);
 • договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;
 • істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

 • належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем;
 • недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);
 • продавець - суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;
 • продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб;
 • споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

3. Сфера застосування

3.1  Дане Положення обов’язкове для застосування Продавцем та Споживачами, які укладають з Продавцем Договір, в тому числі Договір поза торговельними та офісними приміщеннями, про реалізацію та придбавання товару, який представлений на сайті http://hartmann24.com.ua/ (далі – товар).

4. Права споживачів

4.1 Споживачі під час придбання, замовлення або використання товару, який реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

 захист своїх прав державою;

 •  належну якість товару та обслуговування;
 •  безпеку товару;
 •  необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, його кількість, якість, асортимент, а також про його виробника (виконавця, продавця);
 •  відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків товару (дефекту в продукції), відповідно до закону;
 •  звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
 •  об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

4.2 Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

5. Обов’язки споживачів

5.1 Споживачі зобов’язані:

 • перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 • в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в інструкціях щодо медичного застосування (якщо наявність інструкції передбачається виробником);
 • з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

6. Порядок обміну та повернення товару

6.1 Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві товар належної якості, а також надати інформацію про цей товар.
6.2 Вимоги до товару щодо його безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами.
6.3 У разі виявлення в момент прийому товару недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

 •  пропорційного зменшення ціни;
 •  безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 •  відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

6.4 У разі виявлення в момент прийому товару істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 •  розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
 •  вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

6.5 Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
6.6 Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
6.7 Вимоги споживача, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів») доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
6.8 Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані.
6.9 Дія розділу 6 даного Положення не поширюється на всі одиниці товару належної якості, які представлені на сайті http://hartmann24.com.ua/.

7. Товар, який не підлягає обміну (поверненню)

7.1 Постановою  Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин (далі – Перелік).
7.2 Товар належної якості, який представлений на сайті http://hartmann24.com.ua/, не підлягає обміну (поверненню), оскільки він зазначений в Переліку та відноситься до категорії:

 • предмети сангігієни;
 • непродовольчі товари, зокрема парфюмерно-косметичні вироби.

8. Контактна інформація

8.1 У випадку виникнення питань з приводу реалізації даного Положення, Користувачі сайту http://hartmann24.com.ua/ мають право звернутися до ФОП Рідченка В.Ю. за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Житньоторзька, буд. 8, гурт.; або ТОВ «АРХІМЕД МЕДІКАЛ» з листом за електронною адресою info@archimed.com.ua або надіслати лист за поштовою адресою: 04205, місто Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29, прим.113.